Místní organizace

Sokol

Sokolovna Tělovýchovná jednota Sokol byla v Hlásné Třebani založena v roce 1922. Zprvu se cvičilo v tehdejší restauraci U Svobodů, dnešní České hospodě, ale již v roce 1927 začala stavba vlastní budovy. Sokolovna byla slavnostně otevřena dne 2. června 1928.

Členství - členové výboru

Každý člen TJ Sokol Hlásná Třebaň má povinnost platit ročně členský příspěvek. Jeho výše je stanovena dle věku člena.

Vybírání členských a oddílových příspěvků na rok 2017

Členy výboru TJ Sokol Hlásná Třebaň včetně kontaktů najdete zde.

Rozvrh cvičení

Rovzrh cvičení na rok 2016/2017 najdete zde. Začínáme cvičit od 12. 9. 2016 dle předběžného rozvrhu.

Organizace zahrádkářů

Historie organizace zahrádkářů v naší obci začíná před 2.světovou válkou. V kronice psané Janem Drvotou se uvádí: „Před 2.světovou válkou byla již v naší obci organizace zahrádkářů. Nebyl to však spolek v dnešním pojetí. Byli to sice majitelé zahrad, ale členem se stal jen ten, koho si tehdejší členové vybrali. Byl to jakýsi anglický uzavřený klub. Členy byli pouze lidé bohatí. Spolek čítal asi 60 lidí…“

Tato organizace během okupace zanikla. V roce 1946 měli zahrádkáři 60-70 členů a byli sdružení ve Svazu čs.ovocnářů a zahrádkářů. Zakladateli této nové organizace v obci přátelé pp. Hendrych, Karas, Kolář, Končel, Pařízek a další.

Předsedou se stal př. Karas, který na své zahrádce pořádal praktické kurzy pěstování a roubování stromků. Po jeho smrti nastal odliv členstva pro jakýsi pokus o obohacení jednoho ze členů výboru. I když nakonec žádná škoda nevznikla, kronikář o tom píše: Členové vystupovali, protože výbor po upozornění včas nezasáhl. Případ uvádím proto, aby se potvrdilo, že je nutné funkcionáře kontrolovat a ne jim slepě důvěřovat.“ Do výboru organizace přišli noví lidé a předsedkyní se stala Anna Jelínková. V tomto období možno zaznamenat velký vzestup členstva a činnosti organizace, především proto, že výbor nakupoval do svého skladu pro členy hnojiva, stavebniny, stromky a jiné potřeby. Starala se o to paní Veselá a po její smrti v roce 1982 její manžel František Veselý. Pan Veselý rozvážel velmi ochotně hnojiva, rašelinu, cement, vápno a další materiál zahrádkářům až na jejich pozemek bez ohledu na čas. To zvlášť uvítali chataři z Prahy, kteří tvořili většinu členů organizace.

V roce 1958 měla organizace rekordní počet 480 členů. „Kdo přišel pozdě na členskou schůzi, neměl v restauraci Jednoty (nyní Česká hospoda Na Růžku) místo k sezení, často ani k stání“ stojí v kronice.

V témže roce byla uspořádána ve stejné restauraci i výstava ovoce a výpěstků zahrádek; místní zahrádkáři se zúčastnili i okresní výstavy ve Zdicích, Hořovicích a Berouně. Byl organizován postřik ovocných stromů. Později, když se př. Veselý při postřiku přiotrávil, nebyla tato služba dále poskytována.

V roce 1964 byl uskutečněn zájezd na výstavu květin do Erfurtu.

V dalších letech pokračovaly odborné přednášky, zahrádkáři navštívili botanickou zahradu v Liberci a pořádali další akce. Účastnili se např. brigád na úpravu obce a výstavbu lávky. Na přístavbě sokolovny odpracovali jen v roce 1973 pře 2000 hodin.

V roce 1979 a dalších letech probíhalo usilovné, ale bezvýsledné jednání o založení zahrádkářské osady v Rovinách, asi pro 40 zahrádkářů. Tehdy probíhalo zásobování potřebami pro zahrádkáře, v němž pokračoval př. Jiří Novák až do roku 1993.

V roce 1986 obstaral výbor 100 kusů broskvoní a byl o ně velký zájem v létě bylo tropické vedro (34oC) a sucho. V srpnu 1986 ještě rajčata nečervenala. O rok později byla např. půda na zahrádkách ještě počátkem března zamrzlá do hloubky 70-100 cm.

V roce 1987 byla zvolena předsedkyní základní organizace Svazu čs.zahrádkářů v Hlásné Třebani Jana Kratochvílová.

Organizace pořádala v průběhu dalších let pro své členy odborné přednášky a poznávací zájmové autobusové zájezdy po republice i do zahraničí. Byly to např. zájezdy na výstavu Zahrada Čech do Litoměřic, výstavu květin do Lysé na Labem, Země živitelka a Hobby do Českých Budějovic, na jižní Moravu na safari Dvůr Králové a Floru Olomouc. Ze zahraničních cest to byly zájezdy např. do Lince a Salcburku.

V roce 1984 měla organizace 445 členů a majetek kolem 60.000,- Kč.

V kronice se objevují i podrobné zprávy o počasí a přírodě. Tak např. v roce 1985 bylo v létě dvakrát krupobití (kusy ledu až 5 cm), zahrádky byly bílé jako když napadne sníh. Byl zaznamenán průnik močoviny a jiných škodlivých látek z polí do studen, obrovské rozšíření potkanů, „ale k deratizaci nedošlo, protože obyvatelé nechtěli přijít o drobné zvířectvo“.

V roce 1990 měla organizace 283 členů, ale od té doby je zaznamenán značný pokles členské základny. Průměrný věk členů je totiž značně vysoký a zájem o zahrádkaření obecně klesá.

Od roku 1997 pořádá organizace (nyní spolu s obecním úřadem) podvečerní posezení zahrádkářů s hudbou. V říjnu 1998 uspořádali místní zahrádkáři úspěšnou okresní výstavu ovoce a zeleniny, kterou navštívilo více než 800 zahrádkářů z celého okresu. Na výstavě v sokolovně bylo 700 exponátů ovoce a menší počet zajímavých exponátů zeleniny.

K tisíciletému výročí první zmínky o Třebani v roce 2000 uspořádali zahrádkáři znovu okresní výstavu ovoce a zeleniny, která byla rovněž vysoce oceněna veřejností z blízkého i vzdáleného okolí. v té době měla organizace 76 členů.

V roce 2006 byla zahrádkářskou organizací připravena v sále restaurace Na Růžku místní výstava.

Na počet 50.výročí založení Českého zahrádkářského svazu vysadili místní zahrádkáři v roce 2007 strom Jinan dvoulaločný. Organizace má 55 členů.

PhDr. Jaroslav Peleška

Sbor doborovolných hasičů

Informace o Sboru doborovolných hasičů obce Hlásná Třebaň najdete na jejich vlastních webových stránkách.

Červený kříž

Český červený kříž Hlásná Třebaň

Místní organizace Českého červeného kříže byla v Hlásné Třebani založena začátkem 50. let minulého století.

Český červený kříž Rovina

Od roku 1971 přispívá k aktivnímu životu obce i Český červený kříž Rovina, který svou činnost dnes zaměřuje hlavně na děti. Pořádá pro ně akce ke Dni dětí, Mikulášské nadílky, Vánoční besídky apod. V létě s nimi provozuje hry na místním hřišti, jehož údržbu, stejně jako i další práce a veškerou ostatní činnost zajišťuje převážně svépomocí. V případě zájmu o zapojení se, poskytnutí jakékoli pomoci či dodání dalších nápadů je možno kontaktovat paní Hanu Balejovou na tel. č.: 257 721 955 (nejlépe večer).

Červený kříž Červený kříž

Provizorní MŠ - Klub dětí Hlásek

Podrobné informace najdete na vlastních stránkách provizorní mateřské školy skolkahlasek.webnode.cz.

Fotogalerie

Kalendář akcí

po út st čt so ne
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Dnes - dnes
Dnes - uplynulá akce
Dnes - nastávající akce

všechny akce

Anketa

Byl by zájem o dětský bazar v Hlásné Třebani - oblečení, hračky, sport

ANO

69369

NE

29185

historie anket