Historie obce

Historie

Obec Hlásná Třebaň se nachází na levém břehu Berounky, 2 km východně od Karlštejna, na území osídleném již v době bronzové. Třebaň je prvně zmiňována v roce 1000, kdy byla věnována knížetem Boleslavem III. ostrovskému benediktinskému klášteru. V roce 1357 vykoupil ves Karel IV. a připojil ji k hradu Karlštejn. V 15. století je část obce blíže hradu, před řekou, uváděna jako “Přední” a část vzdálenější, za řekou, jako “Zadní”. Zanedlouho poté je “Přední” Třebaň přejmenována na “Hlásnou”, podle robotní povinnosti mužů obce vykonávat strážní a hlásnou službu na věžích a hradbách Karlštejna. Ještě koncem 19. století to byla malá, převážně zemědělská ves s několika usedlostmi postavenými s branou ve slohu “selského baroka” a rozestavenými kolem návsi s kapličkou a podél cesty vedoucí od brodu k Mořině. Ve vsi tehdy bylo kromě zemědělců i několik košíkářů…

Od třicátých let je obec a její okolí vyhledávaným rekreačním místem - bylo zde postaveno kolem 620 rekreačních objektů. Od začátku 20. století do roku 2006 se obec rozrostla na 285 obytných domů s 606 stálými obyvateli a kromě několika soukromě hospodařících zemědělců začala většina obyvatel dojíždět za prací mimo obec. K obci patří ještě osada Rovina, která je položená 1 km východně, na vyvýšenině nad řekou. Vznikla koncem 18. století po parcelaci karlštejnského panství. Umělému založení odpovídá stavební dispozice původních domů kolem rozlehlé návsi.

Z obce je možné se po lávce přes řeku Berounku dostat na železniční zastávku Zadní Třebaň, ležící na trati Praha - Plzeň. Je odtud rychlé spojení vlakem do Prahy či Berouna. Do osady Rovina pak zajíždí autobus příměstské linky 311 za stanice Praha - Zličín.

Obec Hlásná Třebaň leží na okraji chráněné krajinné oblasti CHKO Český kras. Bývalé pastviny třebaňské stráně jsou dodnes místem, kde se vyskytují druhy nápadných a jinde vzácných rostlin. Brzy na jaře zde hojně rozkvétají prvosenky jarní a na nejsušších místech i koniklece luční české. Později v létě zde také najdeme černohlávky velkokvěté, chrpy chlumní, omany vrbolisté, třemdavy bílé, bělozářky větvité a kakosty krvavé, jejichž květ se stal součástí erbu obce. V Třebani je jediné místo v Českém krasu, kde v předjaří vykvétá drobná liliovitá rostlina s nápadnými žlutými květy – křivatec český.

V naší obci je možné se také dobře najíst, což lze jednak v restauraci “Česká hospoda” nebo v restauracích “Sokolovna” a “U Máni v Třebáni”. V osadě Rovina jsou pak další dvě restaurace, a to “Hospůdka Na Návsi” a “Restaurace Rudolfa II.”. Ubytování je zde možné na Rovinách ve zmíněných restauracích a v Třebani v penzionu “Hubert”, popřípadě u někoho v soukromí.

V obci je aktivní Tělovýchovná jednota Sokol, která vlastní sokolovnu s upraveným venkovním hřištěm, Sbor dobrovolných hasičů, Český červený kříž Rovina a místní organizace Českého svazu zahrádkářů.

Hlásná Třebaň je nadále vyhledávaným rekreačním místem díky malebné krajině a možná i písničce z dílny Ivana Mládka “Hlásná Třebaň je krásná”, což můžeme my místní jen potvrdit…

Povodeň 2002

Ve dnech 12. - 14. srpna 2002 postihla naši obec katastrofální povodeň. Povodeň byla způsobena značnými srážkami v oblasti Šumavy, západních a jižních Čech.

Povodňová komise obce zasedala již od 12.srpna 2002 od 13.00 hodin. Po celou dobu sledovala vzestup hladiny řeky, informovala občany, pomáhala s jejich evakuací a zajišťovala vypínání energetických sítí (elektřina, plyn). 12.srpna 2002 v 15.10 byl vyhlášen II.stupeň povodňové aktivity a v 16.00 III.stupeň povodňové aktivity. Normální stav na našem stavoznaku je 100 cm. O půlnoci z 12.8. na 13.8. bylo již 220 cm, v 7.00 hodin 13.8. bylo 310 cm a v 9.30 - 365 cm a tím byl celý zaplaven. Ve 14.30 hodin 13.8. zaplavila řeka již podlahu lávky přes Berounku. Hladina dále stoupala až asi 200 cm nad tuto podlahu. Celkově se zvedla hladina Berounky o cca 600 cm.

Při první evakuaci opustila většina obyvatel svá obydlí a částečně evakuovala i svůj majetek (jde o chatové oblasti). Ti, kteří zůstali byli odvezeni při druhé a třetí evakuaci. Bohužel se našli i tací, kteří neuposlechli a zůstali.

14.8.2002 v 1.00 hodinu řeka kulminovala a maximální hladinu udržovala asi do 9.00 hodin 14.8.. Poté začala klesat asi 10-15 cm za hodinu. Řeka Berounka v našem katastru zaplavila asi 50 ha. V ranních hodinách byla velká část zatopených oblastí bez vody. 16.8. se řeka vrátila do svého koryta. V rekreačních oblastech nám zanechal asi 8 velkých jezer, které jsme museli vyčerpávat, nebo prokopávat stružky k řece. Jezera v oblasti způsobují nevhodné terénní úpravy z minulosti. Chatovou oblast, na Plovárně, chrání hráz vbudovaná v minulosti, ale bohužel nebyla dokončena tak, aby chránila co největší část osady. Na opačném konci osady nebyla vybudována vůbec a proto zpočátku dochází k zaplavení zpětnou vodou.

Odhad škod po povodni se vyšplhal na částku 53 miliónů korun. Jen na obecním majetku je škoda asi za 5 miliónů korun. Máme poškozenu lávku přes řeku Berounku. Škoda byla způsobena plovoucími předměty.

V současné době je odklizen komunální odpad ze zaplavených nemovitostí, odstraněny obrovské naplaveniny, zčásti upraveny poškozené komunikace, vyčištěna lávka a provizorně vystavěno zábradlí.

Velké škody jsou způsobeny hlavně nevhodnou zástavbou v záplavovém území řeky Berounky (chaty, kolny, nádrže). Je nutné vyčistit břehy řeky Berounky, odstranit naplaveniny pod oběma jezy a vybagrovat naplaveniny v toku řeky. Dále je nutné upravit břehy a obnovit břehové porosty. Břehy by bylo vhodné opravit tak, aby se zabránilo menším vodám v zátopu některých oblastí a v uložení obrovských naplavenin, někdy značně nebezpečných věcí (bomby, sudy atd.).

Fotogalerie

Kalendář akcí

po út st čt so ne
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789

Dnes - dnes
Dnes - uplynulá akce
Dnes - nastávající akce

všechny akce

Anketa

Byl by zájem o dětský bazar v Hlásné Třebani - oblečení, hračky, sport

ANO

69369

NE

29185

historie anket