KRÁLOVSKÝ PRŮVOD + UZAVÍRKA SILNICE

Karel Čtvrtý z Boží milosti císař Římský, vždy vznešený a Český král, se svou chotí královnou Alžbětou Pomořanskou, s rytíři, jezdci a dalšími příslušníky královského dvora, vyjede ve vší slávě v sobotu dne 3. června L. P. 2017 z Radotína. Bude pak pokračovat přes Černošice a Mokropsy do Dobřichovic, kde stráví noc.

V neděli 4. června se průvod vydá z Dobřichovic přes Lety, Řevnice, Zadní a Hlásnou Třebaň na Karlštejn, aby zde v Kapli sv. Kříže slavnostně uložil korunovační klenoty.

Z Králova Dvora vyjede slavnostní poselstvo bavorského vévody Štěpána II. na Karlštejn.

Průvod vyjede v sobotu 3. června z Králova Dvora přes Beroun a první den zakončí na Tetíně, kde bude připraveno přivítání a kulturní program.

V neděli 4. června vyrazí tento průvod přes Srbsko, kde se k poselstvu vévody Štěpána II. připojí delegace Srbska a na Karlštejn dorazí okolo 15. hodiny krátce před příchodem průvodu Císaře Karla IV.

Již tradiční Průvod Karla IV. s korunovačními klenoty volně navazuje na historickou tradici
poutě spojené s vystavováním císařských korunovačních klenotů v Praze na Dobytčím trhu
(dnes Karlovo náměstí).

Jedenáctý ročník Královského průvodu pořádá již po čtvrté město Dobřichovice ve spolupráci s agenturou Alotrium a Dobřichovickou divadelní společností za podpory Středočeského kraje, Státního fondu kultury ČR, svazku obcí Region Dolní Berounka, Radotína, Karlštejnského kulturního sdružení a hradu Karlštejn. Královský průvod 2017 se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Ing. Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Hlavních rolí v Průvodu Karla IV. se i letos zhostí členové Dobřichovické divadelní společnosti. V roli císaře a krále Karla IV. se již po čtvrté objeví Karel Král a královnu Alžbětu Pomořanskou opět ztvární Monika Vaňková.

Ve všech obcích a městech na trase průvodu bude připraveno slavnostní uvítání na počest císaře.

- Za pořadatele Ing. Petr Hampl a Ing. Josef Kutílek -

Jednou z tradic Královského průvodu jsou praporečníci, kteří jdou v čele průvodu a nesou praporce měst a obcí, které se průvodu účastní. Co pro tato města a obce Královský průvod znamená a jak ho vnímají?

"Proč se připojují Lety ke královskému průvodu? Královský průvod je jedinou kulturní akcí, která propojuje současné obce na Dolní Berounce od Radotína až po Beroun. Proto jsme rádi, že se Lety aktivně každý rok od jeho konání zapojují, že se stále najdou lidé, kteří svojí energií, nápady a spoluúčastí pomáhají přispět stálému oživování historie spojené s legendárním císařem a otcem vlasti Karlem IV."

Ing. Barbora Tesařová - starostka obce Lety

Kaple svatého Kříže

Kaple svatého Kříže ve Velké věži byla vysvěcena v roce 1365 a už od počátku sloužila jako místo pro uložení sbírky relikvií a říšských korunovačních klenotů. České korunovační klenoty byly na Karlštejn převezeny kvůli bezpečnosti na počátku husitských válek a zůstaly zde téměř 200 let.

Přenesení říšských svátostin do Prahy


"Léta Páně 1349 pan král, povolav syna Ludvíka Bavora, v přítomnosti knížat se s ním v Praze dohodl, aby mu byly do Čech přineseny říšské svátostniny. Potom poslal pan král slavnostní posly do Bavor do Mnichova, aby mu přinesli ostatky; a když byly přineseny, pan král na Květnou neděli dne 21. března 1350 s panem arcibiskupem a jinými knížaty a šlechtici, jakož i veškerým duchovenstvem, provázen četným zástupem lidu, pěšky vyšel vstříc slavnostninám na Vyšehrad s velikou slávou a zbožností. A byly na Novém Městě po předchozím kázání ukazovány veškerému lidu a potom je doprovodil na Pražský hrad. Jsou pak říšské svátostniny tyto: veliká část dřeva svatého kříže, kopí, kterým byl na tom kříži proboden bok Páně, hřeb, kterým byl Pán na témž kříži přibit, říšská koruna svatého Karla a meč, který mu byl poslán z nebe po andělu proti pohanům, rámě svaté Anny a četné jiné věci, které mívají císaři.

A král Karel, roznícen zvláštní zbožností, obdržel od Apoštolské stolice, že byl ustanoven v zemi české a německé pro uctívání oněch ostatků zvláštní den a aby byl slavnostně se zvláštním obřadem, jejž pan Karel s jinými theology složil, slaven po věčné časy každého roku v pátek po první neděli po velikonocích. A pan papež udělil na naléhání řečeného krále veliké odpustky všem, kdož přicházeli do Prahy na řečenou slavnost a na vystavování těch ostatků, jak je podrobněji obsaženo v jeho bulách. A opravdu v těch dobách, kdy byly za oné slavnosti ukazovány tyto říšské odznaky, scházelo se do Prahy ze všech končin světa tak veliké množství lidí, že by to nikdo neuvěřil, leda ten, kdo to viděl na vlastní oči. Pro ten převeliký sběh byl zaveden a na tu dobu položen druhý výroční trh na Novém Městě pražském."

Svátostniny byly uloženy nejdříve na Pražském hradě a potom na Karlštejně a byly každoročně vystavovány v „den svátostí“ v dřevěné kapli Božího těla na Novoměstském rynku. Papež Kliment VI. udělil k tomu souhlas a také aby byly zajištěny všem, kdož při tom vykonají náležitou pobožnost, odpustky sedmi let a 280 dní.

Fotogalerie

Kalendář akcí

Listopad
po út st čt so ne
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910

Dnes - dnes
Dnes - uplynulá akce
Dnes - nastávající akce

všechny akce

Anketa

Co byste rádi viděli v letním kině?

Horor

18

Western

1105

historie anket